0  |  0

تاسيس صندوق سرمايه‌های خطر پذير بين کشورهای اسلامی

تاسيس صندوق سرمايه‌های خطر پذير بين کشورهای اسلامی

وحید احمدی صبح امروز با پروفسور «شوكت حميد خان» هماهنگ كننده كل كميته دائم همكاری های علمی فناوری سازمان همكاری اسلامی (COMSTECH) دیدار کرد.
در اين ملاقات، دو طرف، بر ضرورت انسجام و هماهنگی بيشتر برای توسعه همكاری های علمی و فناوری ميان كشورهای اسلامی، طراحی مدل جديدی از همكاری بين كشورها تاكيد كردند.
همچنین پيشنهاد تاسيس صندوق بين اسلامی سرمايه های خطرپذير، حمايت كامستک از درج جايزه مصطفی (ص) در سند نهایی اجلاس و برنامه ده ساله علم و فناوری كشورهای اسلامی، آمادگی ايران برای پذيرش مرجع ملی آموزش های فنی و مهارتی در جهان اسلام آمادگی برای ارائه بورس تحصیلی به كشورهای اسلامی و تاكيد بر حمايت جمهوری اسلامی ایران از سه شبكه كشورهای اسلامی موجود در كشورمان را مطرح كردند.
در ادامه هماهنگ كننده كل كميته دائم همكاری های علمی فناوری سازمان همكاری اسلامی (COMSTECH) موارد پیشنهادی از سوی معاون پژوهشی وزارت علوم را مورد تایید قرار داد.

منبع: خبرگزاری مهر

مطالب پیشنهادی:

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران