0  |  1

شركت جديد اپل براي فروش انرژي خورشيدي

شركت جديد اپل براي فروش انرژي خورشيدي

اپل، محصول جديدي دارد كه كاملا با آن محصولاتي كه شما از آن استفاده مي‌كنيد فرق دارد. محصول جديد اپل، انرژي خورشيدي است. اين غول فناوري يك شركت فرعي جديد به نام Apple Energy LLC ايجاد كرده تا مازاد انرژي خورشيدي‌اي را كه توسط مزارع خودش در كوپرتينو و نوادا توليد مي‌شوند بفروشد.

در جديدترين گزارش مسئوليت زيست‌محيطي شركت آمده است كه اين شركت، فقط به انداز‌ه‌ي كافي انرژي توليد مي‌كند تا 93 درصد برق موردنياز جهان را تامين نمايد. با اين حال، اپل ممكن است برنامه‌هايي براي توسعه‌ي بيشتر مزارع خود داشته باشد تا براي پروژه‌هاي جديدي مثل ايستگاه‌هاي شارژ براي خودروي اپل آماده شود.

در كميسيون تنظيم مقررات فدرال انرژي اپل گفته شده كه اين شركت مي‌تواند از نظر قانوني، انرژي را به نرخ بازار بفروشد، زيرا اين شركت هنوز شركت بزرگي نيست و نمي‌تواند بر قيمت برق تاثير بگذارد. در حالي‌كه اين حرف مي‌تواند بدين معني باشد كه كوپرتينو در فكر فروش مستقيم برق به مالكان كسب و كار يا صاحب‌خانه‌ها است، با اين حال اكثر شركت‌ها مازاد انرژي را به شركت‌هاي برق مي‌فروشند.

شركت اپل از كميسيون تنظيم مقررات فدرال انرژي اجازه خواست تا 60 روز بعد از تكميل درخواستش در 6 ژوئن، عمليات LLC را آغاز نمايد.

برگرفته از سايت entrepreneur.com

مطالب پیشنهادی:

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران