0  |  1

چی میشه اگه؟

چی میشه اگه؟

چی میشه اگه شکست بخورم؟ چی میشه اگه ایده ام احمقانه باشه؟ چی میشه اگه آماده نباشم؟ چی میشه اگه دوباره باید تستش می کردم؟ چی میچی میشه اگه... آهای؛ این راه به کجا میره؟! 

(جهت بزرگنمایی کاریکاتور بر روی تصویر کلیک نمایید)