0  |  1

در دنیای‌امروز، کارآفرینی از پژوهش جدا نیست

در دنیای‌امروز، کارآفرینی از پژوهش جدا نیست

علیرضا زراسوندی؛ رئیس بنیاد نخبگان استان خوزستان در نشست با پژوهشگران بخش صنعت با اشاره به لزوم گسترش حوزه پژوهش و کارآفرینی، گفت: در استان خوزستان کارآفرینی‌ِ مستقل بسیار دشوار است چرا که با تمام اتفاقات خوبی که در استان افتاده، هنوز زیرساخت‌ها در زمینه‌های مختلف فکری، فرهنگی، زیربنایی و حمایتی فراهم نیست.
وی با بیان اینکه سازمان‌های موجود باید به‌سمت کارآفرینی حرکت کنند، افزود: بسیاری از سازمان‌های متولی کارآفرینی، حتی با واژه‌های کارآفرینی، فناوری، پژوهش هم آشنایی ندارند. مدیری که با این حوزه آشنایی ندارد، نمی ‌تواند بستر مناسب را فراهم کند.
رئیس بنیاد نخبگان استان خوزستان تصریح کرد: بسیاری از مدیران پژوهشی و صنعتی، بخشنامه‌ ها، آیین‌نامه‌ ها و دستورالعمل ‌های حاکم بر مباحث دانش ‌بنیان را می ‌شناسند اما تعبیر و تفسیر اقتصاد مقاومتی برای برخی به خوبی روشن نشده است.
زراسوندی تصریح کرد: کارآفرینی سازمانی باید توسط افراد آموزش‌ دیده، متفکر و خلاقی صورت گیرد که توانایی بالایی در حوزه پژوهش داشته باشد چراکه در دنیای‌ امروز، کارآفرینی از پژوهش جدا نیست.
زراسوندی با بیان اینکه در گذشته حوزه پژوهش مورد غفلت بوده است، تصریح کرد: پژوهش و فناوری سه سطح اصلی دارد که عبارتند از سیاست‌ گذاران، مجریان و مصرف‌ کنندگان که باید در بستری هماهنگ حرکتی منظم و قانون ‌مدار داشته باشند.
رئیس بنیاد نخبگان خوزستان اضافه کرد: سیاست‌های حاکم بر حوزه پژوهش وفناوری و قوانین حاکم بر آن در کشور، یکی از مترقی ‌ترین قوانین در منطقه است؛ به‌این‌معنا که قوانین، بخش‌نامه ‌ها، آیین‌نامه‌ ها و دستورالعمل ‌های موجود، بسیار پویا طراحی شده‌ اند اما در حوزه اجرایی که ارتقاء سیستم پژوهشی کشور را به همراه دارد؛ ایراداتی وجود دارد.
وی یادآور شد: سیاست‌های کشور به شکلی برنامه‌ریزی شده که ایران در سال 1404 در تولید علم پیشتاز منطقه باشد که در سه، چهار سال گذشته این امر تحقق یافته‌ است. در حوزه پژوهش نیز کشور نسبت به برنامه ‌ای که پیش‌بینی شده بود از کشورهای منطقه جلوتر است و به‌ نوعی قطب تولید علم در منطقه محسوب می‌شود.
زراسوندی تصریح کرد: علی‌رغم آنچه گفته شد، کشور در تبدیل علم به عمل، ایده به پدیده و تجار‌ی‌ سازی یافته‌ های پژوهشی که به فناوری قابل لمس در زندگی منتج می ‌شود، جایگاه مناسبی در منطقه ندارد؛ یعنی پیشرفت فناوری منطبق و به موازات تولید علم رشد نکرده است.
رئیس بنیاد نخبگان خوزستان اظهار داشت: در کشور‌ های در حال ‌توسعه، معمولاً هر پروژۀ علمی که از مرکز تحقیقاتی خارج می ‌شود باید به یک‌ محصول اثرگذار در زندگی جامعه تبدیل شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزۀ کارآفرینی، تبدیل علم به عمل، ایده به پدیده و تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی، امری پژوهشی است. به‌عبارت دیگر کارآفرینی‌ که نتواند از یافته‌های پژوهشی خود به‌ خوبی استفاده کند، قطعاً با شکست مواجه خواهد شد.

با عضویت در مدیراینفو می توانید به بیش از 300 مقاله و ویدیو آموزشی و کاربردی به صورت طبقه بندی شده و به رایگان دسترسی داشته باشید.

درباره مدل کسب و کار، طرح کسب و کار، استارتاپ ناب، بوم ارزش پیشنهادی، خلاقیت و نوآوری، کارآفرینی کودکان، کارآفرینی زنان، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی اجتماعی، کمینه محصول پذیرفتنی، ایده پردازی و تجارب کارآفرینان موفق و شکست خورده بخوانید و ببینید.

عضویت سریع و رایگان

منبع: بنیاد ملی نخبگان
مطالب پیشنهادی: