0  |  0

ماهنامه كارآفرين

ماهنامه كارآفرين

  

صاحب امتیاز: انجمن مديران صنايع مدیر مسئول: دكتر رمضانعلي رويايي                    
سردبیر: محمد صادق جنان صفت ورود به سایت نشریه                     

با عضویت در مدیراینفو می توانید به بیش از 300 مقاله و ویدیو آموزشی و کاربردی به صورت طبقه بندی شده و به رایگان دسترسی داشته باشید.

درباره مدل کسب و کار، طرح کسب و کار، استارتاپ ناب، بوم ارزش پیشنهادی، خلاقیت و نوآوری، کارآفرینی کودکان، کارآفرینی زنان، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی اجتماعی، کمینه محصول پذیرفتنی، ایده پردازی و تجارب کارآفرینان موفق و شکست خورده بخوانید و ببینید.

عضویت سریع و رایگان