0  |  4

مديران، اينگونه كاركنان خود را تضعيف می كنند

مديران، اينگونه كاركنان خود را تضعيف می كنند

مديران، اينگونه كاركنان خود را تضعيف می كنند

كاركنان در مورد مسير شغلي خود به بازخورد نياز دارند، ولي مديرانشان به آنها بازخورد نمي‌دهند.

در يك تحقيق جديد معلوم شد كه 40 درصد مديران هرگز مسير شغلي يك كارمند را حتي در صورت لزوم بررسي نمي‌كنند. در اين تحقيق مشخص شد كه با وجود اينكه 37 درصد كاركنان مي‌گويند تمايل دارند حداقل هر سه ماه يك بار مسير شغلي‌شان مورد بررسي قرار گيرد، ولي بين مديران و كاركنان هيچ ارتباط سازنده‌اي وجود ندارد.

45 درصد ديگر از كاركنان تمايل دارند عملكردشان به طور ساليانه مورد بررسي قرار گيرد تا مطمئن شوند كه حركتشان در جهت درستي است و ارتقاي شغلي‌شان تضمين مي‌گردد.

در اين تحقيق اين سوال‌ها پرسيده شد:

دوست داريد مديرتان هر چند وقت يك بار مسير شغلي شما را بررسي نمايد؟

مديرتان هر چند وقت يك بار مسير شغلي شما را بررسي مي‌نمايد؟

  ناظرانی كه پيشرفت شغلی كاركنانشان را بررسی نمی كنند فرصت تعامل با آنها و حفظ تيم خود را از دست می دهند.  

وقتي كاركنان ندانند چه زمانی ارتقا پيدا خواهند كرد، يا ندانند چطور بايد خودشان را با استراتژي بلندمدت شركت هماهنگ نمايند، به احتمال زياد مدت زيادي در آن شركت دوام نخواهند آورد.

برگرفته از سايت businessinsider.com

مطالب پیشنهادی:

دیدگاه شما

 
لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران