0  |  2

10 تفاوت مهم بين‌ افراد قوی و ضعيف

10 تفاوت مهم بين‌ افراد قوی و ضعيف

در اعمال و افكار افراد قوي و ضعيف، تفاوت‌هايي وجود دارد كه در اين مطلب، به مهم‌ترين اين تفاوت‌ها اشاره مي‌كنيم:

1a . افراد ضعيف، شكاك هستند.

1b. افراد قوي،‌ اعتماد مي‌كنند.

2a. افراد ضعيف، شكست را مي‌بينند.

2b. افراد قوي، موفقيت‌ را مي‌بينند.

3a. افراد ضعيف، فرضيه مي‌سازند.

3b. افراد قوي، سوال مي‌پرسند.

4a. افراد ضعيف مي‌گويند "آنها" و "مال آنها".

4b. افراد قوي مي‌گويند "ما".

5a. افراد ضعيف، به دنبال ارزان ترين راه هستند.

5b. افراد قوي به دنبال بهترين راه هستند.

6a. افراد ضعيف فكر مي‌كنند پول مهم‌تر از زمان است.

6b. افراد قوي مي‌دانند كه زمان مهم‌تر از پول است.

7a. افراد ضعيف رقابت مي‌كنند.

7b. افراد قوي خلق مي‌كنند.

8a. افراد ضعيف شكايت، محكوم، و انتقاد مي‌كنند.

8b. افراد قوي تحسين كرده و از نعمت‌هاي خود لذت مي‌برند.

9a. افراد ضعيف به دنبال توصيه‌هاي غيرحرفه‌اي هستند.

9b. افراد قوي به دنبال توصيه‌هاي تخصصي هستند.

10a. افراد ضعيف، تلويزيون‌هاي بزرگ دارند.

10b. افراد قوي، كتابخانه‌هاي بزرگ دارند.

برگرفته از سايت entrepreneur.com

مطالب پیشنهادی:

دیدگاه شما

 

دیدگاه ها

محمدمهدی.

شنبه 26 دی 1394 ساعت 18:44

افراد ضعیف، ضعف دیگران را می بینند و مدام انتقاد بد می کنند.. افراد قوی، سعی در تحسین دیگران دارند و سعی در پوشاندن منفی های دیگران دارند..

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران