0  |  1

نخستین مرکز رشد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی راه‌اندازی شد

نخستین مرکز رشد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی راه‌اندازی شد

 نخستین مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با عنوان «فناوری‌های نوین در صنایع» با هدف همکاری با واحدهای فناور و شرکت‌های نوپا و همچنین تبدیل ایده‌ها به محصولات درآمدزا راه‌اندازی شد. دکتر شهرام جوادی، عضو هیات علمی گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی به عنوان نماینده این مرکز معرفی شده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

مطالب پیشنهادی: