0  |  0

نیروهای اقتصاد کلان در محیط مدل کسب و کار

نیروهای اقتصاد کلان در محیط مدل کسب و کار

 وضعیت جهانی بازار: شرایط کلی کنونی را از منظر اقتصاد کلان مشخص می کند. این بخش به سؤالات زیر پاسخ می دهد:

آیا اقتصاد در شرایط رکود یا رونق است؟ تمایل عمومی بازار را توضیح دهید.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چقدر است؟

نرخ بیکاری چه قدر بالاست؟

بازارهای سرمایه: شرایط کنونی بازارهای سرمایه را باتوجه به نیازهای سرمایه ای شما تشریح می کند. در این بخش به سؤالات اساسی زیر پاسخ داده می شود:

وضعیت بازار سرمایه چگونه است؟ میزان سهولت تأمین منابع نقدی در بازار خاص شما چه قدر است؟

آیا سرمایه اولیه، سرمایه مخاطره آمیز،تأمین عمومی، سرمایه بازار یا اعتبار، آماده یا مهیا است؟

فراهم کردن سرمایه ها چقدر هزینه دارد؟

مواد مصرفی وسایر منابع:وضعیت کنونی بازارها برای مواد مصرفی و دیگر منابع ضروری برای کسب و کار(مثل: قیمت های نفت و هزینه های نیروی کار) را تشریح کنید. 

به دست آوردن منابع مورد نیاز برای اجرای مدل کسب وکار شما(مثل: جذب نخبگان تراز اول) چقدر آسان است؟

آن ها چقدر هزینه دارند؟

قیمت ها در کجاها بالاتر است.

زیرساخت اقتصادی: زیرساخت های  اقتصادی بازاری را تشریح می کند که کسب و کارشما در آن فعالیت می کند.

زیرساخت ها(عمومی) در بازار شما چقدر مناسب است؟

شما چگونه حمل و نقل، تجارت، کیفیت آموزش و دسترسی به تأمین کنندگان و مشتریان را تشریح می کنید؟

میزان مالیات های فردی و شرکتی چه قدر است؟ میزان خدمات عمومی برای شرکت ها چه قدر خوب است؟

نرخ کیفیت زندگی را چگونه ارزیابی می کنید؟

با عضویت در مدیراینفو می توانید به بیش از 300 مقاله و ویدیو آموزشی و کاربردی به صورت طبقه بندی شده و به رایگان دسترسی داشته باشید.

درباره مدل کسب و کار، طرح کسب و کار، استارتاپ ناب، بوم ارزش پیشنهادی، خلاقیت و نوآوری، کارآفرینی کودکان، کارآفرینی زنان، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی اجتماعی، کمینه محصول پذیرفتنی، ایده پردازی و تجارب کارآفرینان موفق و شکست خورده بخوانید و ببینید.

عضویت سریع و رایگان