0  |  1

رویای تفکر خلاقانه

رویای تفکر خلاقانه

من 40 فنجون قهوه خوردم تا حس کنم خلاق تر شدم! هذیون گفتن هم جز تفکر خلاقانه به حساب میاد؟

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران