پشتکار، کلید موفقیت
0  |  0

پشتکار، کلید موفقیت

پشتکار، کلید موفقیت

پدرم میگه پشتکار کلید موفقیته. به خاطر همین اون قدر جواب غلط میدم تا تبدیل به جواب درست بشه.