0  |  0

اصول مدیریت ریسک

اصول مدیریت ریسک

اصول مدیریت ریسک:

1. امروز هیچ کار اشتباهی نکن.

2.فردا هیچ کار اشتباهی نکن.

3. همینا رو تکرار کن.

با دیدن ویدیوی مرتبط با مدیریت ریسک، بیشتر در این زمینه بدانید.

با عضویت در مدیراینفو می توانید به بیش از 300 مقاله و ویدیو آموزشی و کاربردی به صورت طبقه بندی شده و به رایگان دسترسی داشته باشید.

درباره مدل کسب و کار، طرح کسب و کار، استارتاپ ناب، بوم ارزش پیشنهادی، خلاقیت و نوآوری، کارآفرینی کودکان، کارآفرینی زنان، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی اجتماعی، کمینه محصول پذیرفتنی، ایده پردازی و تجارب کارآفرینان موفق و شکست خورده بخوانید و ببینید.

عضویت سریع و رایگان