0  |  0

بازگشت سرمایه

بازگشت سرمایه

من از صبح سه تا دکه لیموناد فروشی فروختم و تا ساعت چهار؛ 50 درصد بازگشت سرمایه داشتم، شما امروز چیکار کردی؟

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران