0  |  0

فصلنامه بورس اوراق بهادار

فصلنامه بورس اوراق بهادار

 

صاحب امتیاز:سازمان بورس اوراق بهادار مدیر مسئول:دکتر علی رحمانی
سردبیر:دکتر احمد احمدپور ورود به سایت نشریه

با عضویت در مدیراینفو می توانید به بیش از 200 مقاله و ویدیو آموزشی و کاربردی به صورت طبقه بندی شده و به رایگان دسترسی داشته باشید.

درباره مدل کسب و کار، طرح کسب و کار، استارتاپ ناب، بوم ارزش پیشنهادی، خلاقیت و نوآوری، کارآفرینی کودکان، کارآفرینی زنان، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی اجتماعی، کمینه محصول پذیرفتنی، ایده پردازی و تجارب کارآفرینان موفق و شکست خورده بخوانید و ببینید.

عضویت سریع و رایگان

مطالب پیشنهادی: