0  |  0

برگزاری نخستين همايش بين المللي حسابداري واقتصاد ايران

برگزاری نخستين همايش بين المللي حسابداري واقتصاد ايران

تاریخ برگزاری: 30 اردیبهشت 1394 برگزارکننده: مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران    
مکان: مرکز همایش های صدا و سیمای استان تهران
ورود به سایت کنفرانس

محورها/موضوعات: 

 • 1. حسابداري 
 • 2. اقتصادي
 • 3. فرهنگ واقتصاد 
 • 4. اقتصاد مقاومتي 
 • 5. الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت 
 • 6. حماسه اقتصادي 
 • 7. پولي ومالي 

 

 • 8. اقتصاد بين الملل 
 • 9. اشتغال 
 • 10. صندوق توسعه ملي 
 • 11. انرژي 
 • 12. كشاورزي، محيط زيست  و توسعه پايدار 
 • 13. جمعيت 
لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران