0  |  0

مجله راهبرد مديريت مالي

مجله راهبرد مديريت مالي

  

صاحب امتیاز:دانشگاه الزهرا(س) - دانشكده علوم اجتماعي و اقتصاد  مدیر مسئول:دكتر محمدرضا رستمي
سردبیر:دكتر ابراهيم عباسي ورود به سایت نشریه

با عضویت در مدیراینفو می توانید به بیش از 300 مقاله و ویدیو آموزشی و کاربردی به صورت طبقه بندی شده و به رایگان دسترسی داشته باشید.

درباره مدل کسب و کار، طرح کسب و کار، استارتاپ ناب، بوم ارزش پیشنهادی، خلاقیت و نوآوری، کارآفرینی کودکان، کارآفرینی زنان، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی اجتماعی، کمینه محصول پذیرفتنی، ایده پردازی و تجارب کارآفرینان موفق و شکست خورده بخوانید و ببینید.

عضویت سریع و رایگان