تامین مالی
0  |  1

تامین مالی

تامین مالی

اوضاع شرکت خیلی خوب نیست. پیشنهاد من اینه که بعد از ظهرها دست فروشی کنیم تا با پولش بتونیم شرکت رو سرپا نگه داریم.