0  |  0

امکان اغماض به بیمه‌ها نیست

امکان اغماض به بیمه‌ها نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدابراهيم امين در جلسه مجمع عمومي ساليانه بيمه مركزي با بيان اين مطلب گفت: سامانه سنهاب باعث شده كه نظارت، خارج از سيستم هاي شخصي، سليقه اي و فردي باشد و تا پايان سال از طريق اين سيستم بر كليه فعاليت هاي شركت هاي بيمه نظارت كاملي خواهد شد.

رئيس كل بيمه مركزي با تقسيم بندي مسئوليت هاي بيمه مركزي بر حوزه هاي "تنظيم مقررات"، "نظارت" و "اتكايي" گفت: تلاش بيمه مركزي در دو سال اخير بر اين مبنا استوار بوده است كه در راستاي اين سه حوزه گام بردارد.

وي در توضيح عملكرد بيمه مركزي در حوزه نظارت گفت: فعاليت نظارتي بيمه مركزي با استفاده از ۴ آئين نامه "نظارت بر حاشيه توانگري شركت هاي بيمه"، " شفافيت و گزارشگري مالي"، " حمايت از حقوق مصرف كنندگان" و " احراز صلاحيت هاي كاركنان كليدي صنعت بيمه" انجام مي شود.

رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به اين نكته كه اگر بازارهاي بيمه اي به بلوغ برسند، تنها وسيله نظارت، اندازه گيري توانگري مالي است، گفت: فعاليت هاي نظارتي بيمه مركزي به تناسب شرايط بازار صورت مي گيرد.

امين در بخش ديگري از سخنانش گفت: بيمه مركزي در حوزه بيمه گري فارغ از وظايف قانوني خود يک بيمه گر اتكايي است اما به هيچ عنوان از اين فضا براي نظارت خود استفاده نمي كند.

وي در همين زمينه اضافه كرد: بخش اتكايي بيمه مركزي مطابق با ساز و كارها و استانداردهاي يک شركت بيمه اتكايي عمل مي كند و فعاليت در اين حوزه به گونه اي برنامه ريزي شده است تا پايه گذار شركت بيمه اتكايي باشد و ا گر قانونگذار اجازه دهد اين بخش ظرف ۴۸ ساعت به يک شركت بيمه گر تبديل خواهد شد.

رئيس شوراي عالي بيمه اضافه كرد:‌ بستر اصلي نظارت بيمه مركزي بر سامانه سنهاب استوار است و با استفاده درست از اين بستر در پايان سال ۹۴ نظارت مالي، بيمه اي و تبادلات مالي بيمه مركزي از اين طريق صورت خواهد گرفت.

با عضویت در مدیراینفو می توانید به بیش از 300 مقاله و ویدیو آموزشی و کاربردی به صورت طبقه بندی شده و به رایگان دسترسی داشته باشید.

درباره مدل کسب و کار، طرح کسب و کار، استارتاپ ناب، بوم ارزش پیشنهادی، خلاقیت و نوآوری، کارآفرینی کودکان، کارآفرینی زنان، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی اجتماعی، کمینه محصول پذیرفتنی، ایده پردازی و تجارب کارآفرینان موفق و شکست خورده بخوانید و ببینید.

عضویت سریع و رایگان

منبع: خبرگزاری مهر