0  |  0

تشکیل کمیته برجام بانکی-نظارتی در بانک مرکزی

تشکیل کمیته برجام بانکی-نظارتی در بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، معاونت نظارتی بانک مرکزی تعدادی از کارشناسان مطلع به قوانین و مقررات بانکی را با صدور احکامی در این کمیته منصوب کرد.هدف اصلی از ایجاد کمیته یادشده شناسایی ظرفیت‌های موجود در نظام بانکی کشور در تطبیق مفاد برجام و دستیابی به ظرفیت‌ها و راهکارهای بهینه موجود در این زمینه است.

منبع: خبرگزاری فارس