0  |  0

سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم


 

تاریخ برگزاری:31شهریور1394 برگزارکننده:شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال    
مکان:شهرستان بابلسر
ورود به سایت کنفرانس

محورها/موضوعات: 

  • 1.تبیین شرایط اقتصادی کشورهای تحریم شده ازمنظر متغیرهای کلان اقتصادی
  • 2.تبیین شرایط اقتصادی کشورهای تحریم شده از منظر اقتصاد خرد
  • 3.تحریم اقتصادی از بعد اجتماعی
  • 4.تحریم اقتصادی و حقوق و سیاست بین الملل
  • 5.تحریم هاو تولید و تجارت انرژی

 

  • 6.نظام مالی و پولی بین المللی و شرائط تحریم های اقتصادی
  • 7.تحریم هاو سیستمهای بانکداری و تجارت بین الملل
  • 8.ماهیت و مدل های تحریم
  • 9.مدیریت سازمانها در شرایط تحریم
لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران