صفحه نخست  »   »  ویدیو ها  » 
0  |  4

کارآفرینی زنان، تجربه خانم عبدالرحمان در کشور مور یتانی

نانسی جونز عبدالرحمان مشهورترین زن مور یتانی است که یک کارخانه تولید لبنیات از شیر شتر در این کشور راه اندازی کرده است. وی در این ویدیو از مشکلات و تجارب خود در مسیر راه اندازی این کارخانه می گوید.

ویدیوهای بیشتر