صفحه نخست  »   »  ویدیو ها  » 
0  |  4

راه اندازی یک کسب و کار در 10 روز

  برای راه اندازی یک کسب و کار در کوتاه ترین زمان ممکن چه فرآیندی بایستی طی شود؟ چه اقداماتی بایستی صورت گیرد؟ ترتیب و توالی این اقدامات چگونه است؟ 

ویدیوهای بیشتر