صفحه نخست  »   »  ویدیو ها  » 
0  |  6

تدوین طرح کسب و کار

طرح کسب و کار چیست؟ و مشتمل بر چه بخش های است؟ در این ویدیو به طور مختصر نکات مهم هر بخش طرح کسب و کار تبیین می شود. بخش هایی مانند: خلاصه مدیریتی، معرفی شرکت، معرفی محصول/خدمت، و ...