صفحه نخست  »   »  ویدیو ها  » 
0  |  2

کارآفرینی سالمندان

کارآفرینی سن و سال نمی شناسد. این ویدیو با نشان دادن یک نمونه کارآفرین موفق 70 ساله به بررسی تجربه کشور ایرلند در توسعه ابتکار "شرکت سالمندان" در چارچوب  پروژه کارآفرینی سالمندان در اروپا می پردازد.

ویدیوهای بیشتر