صفحه نخست  »   »  ویدیو ها  » 
0  |  2

استارت آپ گوگل

  گوگل به چه معنی است؟ این شرکت چه زمانی و توسط چه کسانی راه اندازی شده و چگونه تامین مالی شده است؟

ویدیوهای بیشتر