صفحه نخست  »   »  ویدیو ها  » 
0  |  5

مادران کارآفرین

"مادران کارآفرین" پروژه ای که در کشور مجارستان راه اندازی و حمایت شده است. این ویدیو به بررسی وضعیت یکی ازمادران کارآفرین این کشور و همچنین مسیر شکل گیری و توسعه ایده "مادران کارآفرین"  در این کشور پرداخته است.

ویدیوهای بیشتر