صفحه نخست  »   »  ویدیو ها  » 
0  |  3

آموزش کارآفرینی در مدارس ولز

باید به بودجه و مسائل پیچیده دیگری فکر کرد که در راه یک کارآفرین است، اما بدون شک خوشحالی در پایان راه است...

آموزش های کارآفرینی در سال 2000 در ولز آغاز شد و به کمک آن تعداد جوانان زیر 30 سال که تمایل داشتند کسب و کار خود را راه اندازی نمایند 35 درصد افزایش یافت و طبق آمار کمسیون اروپا از هر 5 نفری که در این آموزش ها شرکت می کنند حداقل یک نفر کسب و کار خود را راه اندازی می نماید.

ویدیوهای بیشتر