صفحه نخست  »   »  ویدیو ها  » 
0  |  5

تجربه کارآفرینی در پیگیری یک ایده بزرگ

مهم ترین کلید موفقیت به عقیده من اول ایده است، دوم کار زیاد و سوم پیدا کردن بودجه اولیه...

ویدیوهای بیشتر