صفحه نخست  »   »  ویدیو ها  » 
1  |  10

نمونه ای از یک کمینه محصول پذیرفتنی(MVP) معرفی اولیه دراپ باکس

حتما نام DropBox به گوشتان خورده است. آرش فردوسی و دریو هاستون با انتشار یک ویدیو دو دقیقه ای میزان علاقه مندی مشتریان به محصول خودشان را سنجیدند. 75000 نفر خواهان محصول آنها که هنوز به وجود نیامده بود، شدند! شما هم می توانید به سادگی و با استفاده از نرم افزارها یک ویدیو از ارزشهای پیشنهادی محصولتان بسازید و آن را در اختیار مشتریان قرار دهید.

ویدیوهای بیشتر