صفحه نخست  »   »  ویدیو ها  » 
0  |  6

اهمیت ایده های نو و خلاقانه به روایت دیرین دیرین

بدان و آگاه باش که گنج واقعی و دائمی همانا ایده های نو و خلاقانه است.

دیدگاه شما
 
ویدیوهای بیشتر