صفحه نخست  »   »  ویدیو ها  » 
4  |  15

کارآفرینی و صادرات از دل یک روستا

دو برادر زندگی در شهر را رها کرده و پس از تلاش های فراوان به کارآفرینی مشهور و موفق به صادرات محصول خود به چند کشور می شوند

دیدگاه شما
 
ویدیوهای بیشتر