صفحه نخست  »   »  ویدیو ها  » 
0  |  5

بانویی تنها که با 6 فرزند کارآفرین شد

بانوی تنها با شش فرزند قد و نیم قد، همسرش را از دست می دهد و بی هیچ پشتوانه و درآمد اما با اراده کارآفرین می شود.

دیدگاه شما
 
ویدیوهای بیشتر