صفحه نخست  »   »  ویدیو ها  » 
2  |  2

پشتکار جوان شاهرودی؛ رمز کارآفرینی

همت و تلاش جوان شاهرودی در راه اندازی واحد تولید انواع تجهیزات پزشکی و بیمارستانی قابل تحسین است.

 

دیدگاه شما
 
ویدیوهای بیشتر