صفحه نخست  »   »  ویدیو ها  » 
0  |  14

کارآفرینی اجتماعی چیست؟

امروزه با وجود نابرابری های اقتصادی و انسانی در سراسر دنیا، بسیاری معتقدند که می توان تجارت و کارآفرینی را در مقیاس انسانی انجام داد. این که می توان به کسب درآمد پرداخت و همزمان نیز قدم مثبتی برای جامعه برداشت، به این ایده کارآفرینی اجتماعی گویند.

دیدگاه شما
 
ویدیوهای بیشتر