صفحه نخست  »   »  ویدیو ها  » 
0  |  1

چالش های گوگل؛ از دیروز تا امروز

آیا شرکت گوگل تا کنون بر شعارهای تبلیغاتی اولیه خود پایبند بوده است؟ این شرکت تا کنون با چه چالش های مواجه بوده است؟

ویدیوهای بیشتر