صفحه نخست  »   »  ویدیو ها  » 
0  |  15

داستان مدل کسب و کار(قسمت چهارم)- محیط کسب وکار

آیا آشوبی که ایده شما قبل از طراحی بوم مدل کسب و کار با آن مواجه بود را به یاد دارید؟ بخشی از آن را با تعیین عناصری که بیشتر تحت کنترل شما هستند، مهار کردید. اما دنیای بیرون پر از تهدیدها و فرصت هایی است که از کنترل شما خارج هستند، برنامه شما برای مواجهه با محیط کسب وکار چیست؟

دیدگاه شما
 
ویدیوهای بیشتر