صفحه نخست  »   »  ویدیو ها  » 
0  |  6

داستان مدل کسب و کار(قسمت ششم)- تعریف داستان

مدل کسب و کار شما آماده شده است و زمانش فرا رسیده تا آن را با دیگران به اشتراک بگذارید، اما چگونه آن را ارائه دهید؟ بدون شک به یکباره نشان دادن آن برای دیگران گیج کننده خواهد بود...

دیدگاه شما
 
ویدیوهای بیشتر