نمایشنامه مدل کسب و کار
صفحه نخست »   »  ویدیو ها » 
0  |  3

نمایشنامه مدل کسب و کار

در این نمایشنامه با بازیگران اصلی مدل کسب و کار و نحوه نقش آفرینی آنها در صحنه کسب و کار آشنا خواهید شد.

دیدگاه شما

 

ویدیوهای بیشتر