صفحه نخست  »   »  ویدیو ها  » 
0  |  5

مدل کسب و کار چیست؟

مدل کسب و کار چیست که امروزه اینقدر مهم شده و در محافل مختلف کسب و کاری در خصوص آن بحث و گفتگو می شود؟ این مفهوم چه ارزش افزوده ای برای صاحبان کسب وکار و کارآفرینان به همراه داشته و اساسا" در خصوص چه موضوعاتی صحبت می کند؟
ویدیوهای بیشتر