صفحه نخست  »   »  ویدیو ها  » 
2  |  19

بوم ارزش پیشنهادی کسب و کار چیست؟

بوم ارزش پیشنهادی ابزاری برای طراحی، تست، ساخت و مدیریت ارزش های پیشنهادی فوق العاده می باشد، که در واقع مانند یک ورودی برای بوم مدل کسب و کار عمل می کند.
دیدگاه شما
 
ویدیوهای بیشتر