صفحه نخست  »   »  ویدیو ها  » 
0  |  1

ارزش زمانی پول

در زمان حال، مقدار پولی که در اختیار ماست، ارزش بیشتری نسبت به همان پول در آینده دارد. این امر به دلیل درآمدزایی پول در طی زمان است. بر این اساس در مدیرت مالی این گونه فرض می شود که با پول می توان سرمایه گذاری کرد و از این محل در آمد کسب کرد. بنابراین پول، هرچه زودتر دریافت شود دارای ارزش بیشتری است.

دیدگاه شما
 
ویدیوهای بیشتر