صفحه نخست  »   »  ویدیو ها  » 
0  |  0

اثر داشته بیش نگری

اثر داشته بیش نگری، به تببین چرایی وابستگی افراد به سرمایه گذاری هایی فعلی خود می پردازد. در ویدئو حاضر پروفسور کانمن این سوگیری را تشریح می کند.

دیدگاه شما
 
ویدیوهای بیشتر