صفحه نخست  »   »  ویدیو ها  » 
0  |  2

اثر ثروت

اثر ثروت به تبیین چرایی افزایش یا کاهش غیر منطقی مخارج فرد در شرایط ثبات درآمد و افزایش ثروت کاغذی می پردازد.

دیدگاه شما
 
ویدیوهای بیشتر