صفحه نخست »   »  ویدیو ها » 
0  |  1

اثر ثروت

اثر ثروت به تبیین چرایی افزایش یا کاهش غیر منطقی مخارج فرد در شرایط ثبات درآمد و افزایش ثروت کاغذی می پردازد.

دیدگاه شما
 
ویدیوهای بیشتر