صفحه نخست  »   »  ویدیو ها  » 
0  |  1

زیان گریزی

بنابر تحقیقات اشاره شده عدم رضایت افراد از زیان، تقریباً دو تا دو و نیم برابر رضایت افراد از همان میزان سود است! این مفهوم یک سوگیری رفتاری بسیار رایج است که به آن «زیان گریزی» (Loss Aversion) می گویند. در ویدئو حاضر پروفسور کانمن این سوگیری را تشریح می کند.

دیدگاه شما
 
ویدیوهای بیشتر