صفحه نخست  »   »  ویدیو ها  » 
0  |  3

هزینه های ثابت

هزینه های ثابت، بخشی از مخارج کسب وکار هستند که با بالا و پایین رفتن سطح تولید تغییر نمی کنند.

دیدگاه شما
 
ویدیوهای بیشتر