هزینه های ثابت
صفحه نخست »   »  ویدیو ها » 
0  |  3

هزینه های ثابت

هزینه های ثابت، بخشی از مخارج کسب وکار هستند که با بالا و پایین رفتن سطح تولید تغییر نمی کنند.

دیدگاه شما

 

ویدیوهای بیشتر