صفحه نخست  »   »  ویدیو ها  » 
0  |  3

مخاطرات اخلاقی

مخاطرات اخلاقی را می توان به عنوان يک رفتار استراتژيک تعريف نمود که در يک قرارداد٬ يکی از دو طرف اطلاعات بيشتری نسبت به ديگری در اختيار داشته باشد و معمولا موجب استفاده ی نادرست از اطلاعات اضافی و حتی سو استفاده خواهد شد.

دیدگاه شما
 
ویدیوهای بیشتر