0  |  0

بهم ریختگی نرخ بازده بدون ریسک

بهم ریختگی نرخ بازده بدون ریسک

به بی قاعدگی میان نرخ بازده واقعی تاریخی اوراق قرضه دولتی و بازده سهام بهم ریختگی بازده بدون ریسک گفته می شود. این مفهوم دقیقا عکس مفهوم بهم ریختگی صرف ریسک می باشد. به بیانی دیگر، این مفهوم بازده را از اختلاف کمترین بازده در سهام و اوراق قرضه می سنجد.

بهم ریختگی نرخ بازده بدون ریسک به دنبال این است با توجه به ترجیحات سرمایه گذاران چرا بازده اوراق قرضه نسبت به سهام پایین­ تر می باشد. و اگر سرمایه گذاران به دنبال بازده بالا هستند چرا اوراق قرضه قسمت بیشتری از پرتفوی سرمایه گذاران را تشکیل می دهد؟ سرمایه گذاری در بیشتر سهام موجود در بازار و پایین آمدن قیمت آنها، باعث بالا رفتن قیمت اوراق قرضه می شود که این امر اختلاف بازده میان سهام و اوراق قرضه را کاهش می دهد.

 

دریافت فایل
منبع: برگرفته از سایت Investopedia
لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران