0  |  4

فعالیت های کلیدی در مدل کسب و کار

فعالیت های کلیدی در مدل کسب و کار

همان طور که در مقالات پیشین به جریان های در آمدی، کانال ها  و ارتباط با مشتری در مدل کسب و کار اشاره کردیم در این مطلب قصد داریم به موضوع فعالیت های کلیدی در مدل کسب و کار بپردازیم. جزء سازنده فعالیت های کلیدی، مهمترین کارهای مورد نیاز برای عملکرد صحیح مدل کسب و کار را تشریح می کند. هرمدل کسب و کاری نیاز به تعدادی فعالیت کلیدی دارد. این فعالیت ها مهمترین اقداماتی هستند که یک شرکت باید انجام دهد تا عملکرد موفقی داشته باشد. همانند منابع کلیدی، فعالیت های کلیدی نیز برای خلق وارائه ارزش پیشنهادی، دست یابی به بازارها، حفظ ارتباط با مشتری و کسب درآمد ضروری می باشند و همچون منابع کلیدی، بسته به نوع مدل کسب و کار، فعالیت های کلیدی نیز متفاوت هستند. مثلا فعالیت های کلیدی برای شرکت های تولیدکننده نرم افزار مانند مایکروسافت، شامل توسعه نرم افزار می باشد. از این رو سوالاتی در این زمینه مطرح می شود که پاسخ به آنها به شناسایی بهتر فعالیت های کلیدی در هر مدل کسب و کار کمک می کند. به عنوان مثال از خود می پرسیم:

 

ارزش های پیشنهادی ما به چه فعالیت‌های کلیدی ای نیاز دارند؟

کانال های توزیع نیازمند چه نوع فعالیت‌های کلیدی ای هستند؟

برای ارتباط با مشتری باید چه فعالیت‌های کلیدی ای را در نظر بگیریم؟

ایجاد جریان‌های درآمدی به چه فعالیت‌های کلیدی ای احتیاج دارد؟

فعالیت های کلیدی در مدل کسب و کار 

فعالیت های کلیدی به صورت زیر تقسیم بندی می شود:

1)فعالیت کلیدی تولید:

منظور از فعالیت کلیدی تولید، طراحی، ساخت و ارائه محصول به مقدار قابل توجه و با کیفیت عالی می باشد.

2)فعالیت کلیدی حل مسئله:

فعالیت های کلیدی از این نوع شامل ارائه راهکارهای جدید برای مسائل خاص هر مشتری به صورت مجزاست. عملیات غالب شرکت های مشاوره ای، بیمارستان ها و سایر سازمان های خدماتی معمولاً فعالیت های حل مسئله می باشد.

3)فعالیت کلیدی پلتفرم:

فعالیت های مرتبط با مدیریت پلتفرم یا شبکه، قالب فعالیت های کلیدی مدل های کسب و کاری را تشکیل می دهند که در طراحی آنها از یک پلتفرم به عنوان منابع کلیدی استفاده شده است. شبکه ها، پایگاه های واسطه، نرم افزار و حتی برندها می توانند به عنوان یک پلتفرم عمل کنند.

در ادامه برای آشنایی بیشتر با یک مدل کسب و کار می توانید به ویدیوی مدل کسب و کار چیست؟ مراجعه کنید.

با عضویت در مدیراینفو می توانید به بیش از 300 مقاله و ویدیو آموزشی و کاربردی به صورت طبقه بندی شده و به رایگان دسترسی داشته باشید.

درباره مدل کسب و کار، طرح کسب و کار، استارتاپ ناب، بوم ارزش پیشنهادی، خلاقیت و نوآوری، کارآفرینی کودکان، کارآفرینی زنان، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی اجتماعی، کمینه محصول پذیرفتنی، ایده پردازی و تجارب کارآفرینان موفق و شکست خورده بخوانید و ببینید.

عضویت سریع و رایگان

مطالب پیشنهادی: